Du behöver varken ha en egen avdelning på ditt företag som sköter bokföringen eller anlita en proffessionell person för att sköta den. Med oss kan du räkna med en extern rådgivare som sköter detta åt dig. Vi finns här för dig.

Här är några av de tjänsterna vi erbjuder inom redovisning och bokföring:

  • Förberedelse för bokföring.. Mottagande, bearbetning och verifiering av alla de dokumenten företaget har att redovisa. Samt förberedelse av bokföringsposter och transaktioner. Detta I enlighet med den allmänna redovisningsplanen (Plan General Contable (PCG) ).
  • Färdigställa bokföring före bokslutet. Förberedelse av följande bokföringsposter för ett korrekt bokslut: Regleringar, avskrivningar, bestämmelser, redovisning av bolagsskatt etc.
  • Presentation av redovisningen Upprättande av de obligatoriska bokföringsböckerna enligt handelslagen (Código de Comercio) och de offentliga förvaltningarna (Administraciones públicas) såsom dagliga bokföringsanteckningar, balansräkningar och momsbok (Libro de registro del IVA).
  • Inlämning av bokföringsböckerna. De obligatoriska bokföringsböckerna lämnas in till de rätta myndigheterna för legalisering.
  • Upprättande av årsredovisningar. När bokföringen har avslutats ska årsredovisningen upprättas och företaget är då skyldigt att lämna in årsredovisningen till rätt företagsregister (Registro Mercantil) för registrering och offentligörande.
  • Inlämning av årsredovisningen. Årsredovisningen ska skickas til behörigt bolagsregister (Registro Mercantil) efter de krav de har angående om hur och när detta ska göras.
  • Bokföringsråd. Våra experter ger dig alltid personlig uppmärksamhet och svarar på de frågorna du kan tänkas ha om t.ex. din bokföring. Detta alltid i enlighet med den allmänna bokföringsplanen.

Om du önskar hjälp med redovisning och bokföring får du gärna även läsa om våra tjänster inom skatterådgivning, arbetsrättt och juridisk rådgivning om också förhoppningsvis kan vara av intresse och till hjälp. Skatterådgivning , Arbetsrådgivning o Juridisk rådgivning