Global Consulting erbjuder våra kunder ett team av jurister, specialiserade i olika områden. På det civila området kan vi finnas där för dig och ge dig råd om alla nödvändiga förfaranden såsom:
  • Köp och försäljning av fastigheter
  • Utförande och granskning av hyresavtal
  • Återtagande av egendom genom vräkningsförfarande
  • Indrivning av obetalda skulder
  • Krav på skadestånd
  • Behandling av arvsärenden etc.
  • Förebyggande av penningtvätt
  • Överenstämmelse för juridiska personer, i enlighet med reformen för reformen av strafflagen som trädde i kraft den 1 juli 2015.

Om du har blivit utsatt för ett brott, eller blivit anmäld eller anklagad för att ha begått ett brott kan vår expert på straffrätt hjälpa dig. Våra experter på förvaltnings- och straffrätt kan på ett effektivt sätt förbereda dina skatter samt även eventuella överklaganden av en påföljd eller böter. Vi ger dig råd för alla nödvändiga procedurer vid registrering av patent eller varumärke samt även självklart ger vi dig råd med alla andra juridiska tjänster som du behöver veta och ha för ditt företag. Våra jurister som är specialiserade på arbetsrätt kan hjälpa dig med alla dina frågor kring t.ex. orättvisa uppsägningar, avskedning, ledighet och anställning. Tveka inte på att höra av dig till oss med dina frågor!